ONTWERP | OPMETING | MATERIAALKEUZE

Het tekenen van een plan gebeurt in verschillende fasen.

  • Bespreking ter plaatse
  • Opmeting
  • Voorontwerp + kostenraming
  • Bespreking + eventuele wijzigingen
  • Definitief ontwerp
  • Offerte

Tijdens een eerste persoonlijk overleg luister en wij naar uw vereisten, wensen en ideeën. Dit bezoek is geheel vrijblijvend.
Om tot een totaalconcept van de buitenruimte te komen, wordt er een bezoek gebracht ter plaatse.
Na de goedkeuring van de ontwerpofferte starten we met de opmeting van de bestaande situatie en het terrein.
Na  een analyse wordt hieruit een eerste schets gemaakt om zo een duidelijk beeld te krijgen van het gewenste ontwerpplan. Om  vervolgens te kunnen overgaan tot het uittekenen van het gewenste  schaalmodel.
Het ontwerp wordt besproken en indien nodig, worden de nodige aanpassingen gedaan  naargelang de behoefte van de klant.
In de volgende fase wordt de planten- en materiaalkeuze besproken.
Als alle materialen gekozen zijn, kunnen wij een offerte opmaken voor het te realiseren project.